Rescue Diver


Van belang als je duikt is dat je je buddy kan helpen (en hij of zij jou) indien er een aparte situatie optreedt. Ook heb je oog voor andere duikers en blijf je met de Rescue Diver Cursus dus een veilige duiker.
De Rescue Diver Cursus is serieus en heel leuk om aan deel te nemen. Je volgt 3 theorie avonden, 2 beschut water lessen en daarna gaan we naar buiten om de skills in open water te oefenen. Na deze dag volgt een Scenario dag waarin je de geleerde rescue diver skills in praktijk brengt.
DCIM101GOPRO